บทสัมภาษณ์จากสถานีโทรทัศน์ “LIVE” ในประเทศจีนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566